Tanulmányok

Kiss Jenő
2018

„Rögzítsük tételes formában a tényt: versenyképes nyelv nélkül nincs versenyképes társadalom. Versenyképes nyelv pedig nincs versenyképes, magaskultúrás regiszterek nélkül. Következésképpen versenyképes nyelv nincs fejlett, a kor színvonalán álló szaknyelvek/tudományos nyelvek nélkül. Kimondhatjuk tehát: a szaknyelveknek össztársadalmi szempontból mással nem pótolható jelentősége van.”