A Magyar Nyelvstratégiai Intézet éves költségvetése 2017

 
Kivonat a 2017. évi C. törvény – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
2018. évi előirányzat (millió forintban)
Magyar Nyelvstratégiai Intézet 166,2
Működési költségvetés
Személyi juttatások 98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,4
Dologi kiadások 26,9
Felhalmozási költségvetés
Beruházások 20