A MAGYAR NYELVSTRATÉGIAI INTÉZET ÁLTAL A WEBOLDALON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Hatálybalépés időpontja: 2018. május 2.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
I.1. A Szolgáltató adatai

A www.manysi.hu a weblap tulajdonosa:
Intézménynév: Magyar Nyelvstratégiai Intézet
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Adószám: 15825861-1-41
PIR-szám: 825867

I.2. Elérhetőségek

A titkárság telefonszáma: +36-70-412-1843
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postacím: 1241 Budapest Pf. 261.

II. TÁJÉKOZTATÓ
II.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése mellett, valamint a honlapon történő közzététellel a jelen általános felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A mindenkor aktuális Általános Felhasználási Feltételek a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. A Szolgáltató honlapján található archívumában a korábbi időszakban hatályos Általános Felhasználási Feltételek visszakereshetők.

II.2. A Szolgáltató az Általános Felhasználási Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a honlap nyitó oldaláról elérhető módon teszi közzé, az Előfizető számára elmenthető és kinyomtatható formátumban.

II.3. Szolgáltató feladatai elvégzése során olyan harmadik fél vagy felek szolgáltatását veheti igénybe, melyek nyújtására kizárólag harmadik fél jogosult.

III. SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
A www.manysi.hu weblap közösségi funkciója, amely lehetővé teszi a Magyar Nyelvstratégiai Intézet által birtokolt és a honlap regisztrált felhasználóinak közzétett tanulmányok, konferenciaanyagok, egyéb fájlok hozzáférését. Továbbá lehetőséget biztosít a felhasználói profilok közti kommunikációra, a későbbiekben pedig hozzászólási lehetőséget biztosíthat a weblap egyes oldalain. A Felhasználó és bármely más látogató a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására.

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS A REGISZTRÁCIÓ
1. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A Felhasználó egyedi azonosítása a Felhasználó e-mail-címe alapján történik. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail-címmel regisztrál, amely már létezik a regisztrált felhasználók adatbázisában, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába (nem szűnik meg az ütközés). A regisztráció 30 napon belüli megerősítése szükséges a Felhasználó által megadott e-mail-címre érkező aktiváló e-maillel. A regisztráció megerősítésével a www.manysi.hu honlap adminisztrátora értesítést kap, amely segítségével ellenőrzi a regisztrált adatok, és amennyiben azokat a valóságnak megfelelőnek ítéli, úgy a regisztrációt jóváhagyja, a Felhasználó pedig beléphet újonnan létrehozott profiljába. A regisztráció megerősítésének hiányában azonban a regisztráció 30 nap elteltével törlődik.

Regisztrálni létező Facebook-regisztrációval is lehet, amely esetben a regisztrációnál meg kell adni a Facebook belépési adatokat ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen, hogy létező e-mail-címmel történik a regisztráció, ám ezt a rendszer automatikusan, adminisztrátori jóváhagyás nélkül teszi, így a megerősítő e-mailben levő link használata után a Felhasználó azonnal megkezdheti fiókja használatát.

A Facebook közösségi oldalon létrehozott felhasználói profil és a www.manysi.hu-n létrehozott fiók csatlakoztatható. Az összekapcsolás létrehozásához, a Facebook funkciókhoz szükséges adatok www.manysi.hu által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok átadását a Facebook Inc.-nél kell engedélyezni. Facebook belépés választása esetén a Felhasználót belépett státusz fogadja a Facebook oldalon (is).

2. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen felhasználási feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezzel együtt a fiókjában tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó szerződésszegése, harmadik személy Elkertv.-ben (2001. évi CVIII. törvény) rögzítettek szerinti jelzése, vagy valamely bíróság, hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói fiókot és azt ott tárolt adatokat, tartalmat.

A Felhasználó a regisztrációval hozzáférést kap regisztrált fiókjához tartozó Profiljához, amelynek tartalmát, megjelenését meghatározhatja, megtekintheti más regisztrált felhasználók Profilját, a későbbiekben hozzászólásra lesz lehetősége azoknál a tartalmaknál, ahol ezt az Adminisztrátor engedélyezi, és amely hozzászólást a honlap Moderátora jóváhagy, ha az nem tartalmaz nem rendeltetésszerű használatra utaló tartalmakat (lásd V.2. pont). Ezen túl a Felhasználó megtekintheti és letöltheti azokat az elektronikus tartalmakat, amelyek csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

3. A Felhasználó és bármely más látogató a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél reklámot nem tartalmaz. A feliratkozás a valós adatokat tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail-cím és opcionálisan az intézet/munkahely megadása). A Hírlevélről a Hírlevél alján található link lekattintásával lehet leiratkozni, továbbá a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben.

4. A Szolgáltatás ingyenesen, ellenérték térítése nélkül vehető igénybe.

V. A SZOLGÁLTATÁS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
1. A Felhasználó köteles a fiókját rendszeresen látogatni. A Szolgáltató rendszeres időközönként ellenőrzi a profilok aktivitását. A Szolgáltató az inaktív Felhasználók fiókját zárolja, amennyiben a fiók Felhasználója legalább 6 hónapon át nem lép be fiókjába, a fiók zárolásáról értesítést küld, majd visszajelzés hiányában további 1 hónap után törli a fiókot. A törölt fiók adatai már nem menthetők le. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2. A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen Szerződésbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a weboldalra irányadó jogi előírásoknak (ide tartoznak például a reklámok, a faji, vallási, szexuális és egyéb diszkriminációt magukban foglaló, továbbá pornográf stb. tartalmak közzétevése).

3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerver(ek) leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Amennyiben a Szolgáltató a szerver túlterhelést okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenn tartja a jogot magának, hogy az érintett Felhasználó fiókját zárolja vagy törölje.

4. A Fiókba történő belépést biztosító jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználók felelőssége. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Amennyiben elfelejtette jelszavát, a regisztráció során megadott e-mail-címére kijelentkezett állapotban a belépési felület alján az „Elfelejtette a jelszavát?” menüpontra kattintva kérhet új jelszót. Amennyiben e-mail-címe a regisztráció óta megváltozott, és az adatok módosítása nem történt meg, azt külön kérésre elvégzi a weblap tulajdonosa, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet.

5. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a www.manysi.hu designelemeit, a megjelenítési és szöveges sablonokat és a weboldalát működtető szoftvert) szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatók.

VI. ADATKEZELÉS
Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és információkat az Adatkezelési irányelveknél olvashatja.

VII. FELELŐSSÉG
1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ-, illetve adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE
1. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Szolgáltató zárolja a fiókot, és a törlés aktiválását követő 30 nap elteltével pedig törli. A fiók törlésével a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésével a tárolt adatok is törlésre kerülnek.

2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például, ha a Szolgáltatás használatával jogsértést vagy jelen Szerződés szabályainak megsértését követi el), a Szolgáltató élhet jelen Szerződésben foglalt jogával, és törölheti a fiókot és a rajta tárolt adatokat, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.manysi.hu közösségi funkciójának bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

4. A weboldal keretén belül közzétett személyes információk mentése a Felhasználó saját felelőssége, mert ilyen jellegű szolgáltatást semmilyen esetben sem végzünk.

IX. PANASZKEZELÉS
1. Amennyiben az Előfizetőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza, kérdése, kérése van, vagy technikai segítséget kér, úgy azt Szolgáltatónak az alábbi e-mail-címen jelezheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Szolgáltató minden panaszt annak megérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgál, és eredményéről Felhasználóját tájékoztatja. Amennyiben az Felhasználó a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alább megjelölt felügyeleti szervhez fordulhat.

3. Felügyeleti szervek: Miniszterelnök-helyettes

X. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

2. Az ÁFF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználóra terjed ki.

3. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó megrendelését a Szolgáltató visszaigazolta.

4. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi.

5. Az ÁFF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került.

6. Az ÁFF határozatlan időre szól.

7. Az ÁFF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁFF rendelkezései vonatkoznak.

Kelt: Budapest, 2018. július 27.