Énlaka-konferencia

2015.09.11 - 2015.09.13
Énlaka, Művelődési Ház

Program

Szept. 11. (péntek)

15.00 - A konferencia megnyitása
Dr. Hoppál Péter, EMMI, kulturális államtitkár
Szász Jenő, NSKI elnöke
Szávai Márton, Pro Énlaka Alapítvány elnöke
Visy Zsolt, PTE professzor emeritus

16.00 - Szép Gyula: Énlaki gyűjtés, 1979-1981
16.30 - Pávai István: Jagamas János székelyföldi népzenei gyűjtőmunkája, különös tekintettel a Keresztúr vidéki terepkutatásokra
17.00 - Richter Pál: Udvarhelyszéki gyűjtések a Bartók-rendben
17.30 – Mihály János: Székelyföldi táncvigalmak és táncos alkalmak

18.00 - Népzenei műsor (Tarisznyás Együttes, Udvarhely Néptáncműhely)

Szept. 12. (szombat)

9.00 - Gergely Zoltán: A kászoni népzene a Kolozsvári Folklórintézet adatainak tükrében
9.30 – Szalay Zoltán: Imets Dénes csíki gyűjtése
10.00 - Benedek Tibor Magor: Hogyan alakult Bartók Gyergyóban megtalált pentatóniája a 21. századra?
10.30 - V. Szűcs Imola: Mi szól a gyergyóalfalvi kántorkönyvekben?

11.00 kávészünet

11.30 - Almási István: Seprődi János marosszéki népzenegyűjtése
12.00 - Lázár Katalin: Ütempáros és strófikus dallamok a székelyföldi népi játékokban
12.30 – Kallós Zoltán: Hetven év gyűjtésének élményei
13.00 – Sára Ferenc: „...másik világ… (A csángó népzenéről)
ebédszünet

15.00 - Bali János: A székely népzene és néptánc bekerülése a magyar nemzeti kultúrába
15.30 - Sófalvi Emese: „Eredeti székely-csángó népdalok” és szerepük az erdélyi életreform mozgalomban
16.00 - Lakner Tamás: Kodály és a Székely keserves
16.30 - Biró Viola: A román népzene „magyaros” dialektusa – Bartók mezőségi gyűjtéseiről

17.00 kávészünet

17.30 - Dóka Krisztina: A székely tánchagyomány 19. századi emlékei
18.00 - Jánosi József: Erdővidéki táncélet
18.30 - Korzenszky Tamás: A román elektronikus pop-folkzene (manele) hatása a hagyományos táncgyakorlatra a zabola/pávai cigány közösségekben

19.00 - Népzenei műsor (LFZE Népzene Tanszék hallgatói, Gyimesközéploki Együttes, Ópusztaszeri Nemzeti Park)

Szept. 13. vasárnap

Népzenei műsor (táncház) a szabadtéri színpadon a jelenlévő együttesek részvételével (Pipacsok Néptáncegyüttes, Székelykeresztúr)

A konferencia szervező bizottsága:
Kelemen László főigazgató, Hagyományok Háza
Pávai István tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Richter Pál igazgató, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Szép Gyula igazgató, Kolozsvári Magyar Opera
Tari Lujza tudományos főmunkatárs, MTA BTK Zenetudományi Intézet
Visy Zsolt professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem
A konferencia szervezőtitkára:
Sófalvi Emese

Letölthető anyagok

Korzenszky Tamás előadása