Diákra szabott anyanyelvi nevelés című műhelykonferencia

2015.10.02 - 2015.10.03
Balatonföldvár

Diákra szabott anyanyelvi nevelés címmel műhelykonferenciát rendezett az OFI és a MANYSI 2015. október 2–3. között Balatonföldváron. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése kiemelt projekt keretein belül közösen rendezte meg a konferenciát, melyre Magyarország minden részéről mintegy ötvenen érkeztek az általános-és középiskolai oktatásban dolgozó tanárok, valamint az OFI és a MANYSI munkatársai közül.

A konferencia során alsó, felső tagozatos, gimnáziumi, illetve szak- és szakközépiskolai anyanyelvi neveléssel foglalkozó műhelycsoportok alakultak. A műhelymunka során korosztályonként az iskolai anyanyelvi nevelés elérendő céljait, illetve a magyar nyelvvel foglalkozó tantárgyak tananyagának, módszertanának, szemléletének hibáit, gyakorlati hiányosságait fogalmazták meg közösen a résztvevők.

A konferencián elhangzott előadások: Baranyai Katalin (OFI, vezető szerkesztő),  „A szöveg öröme” – gondolatok az irodalmi olvasmányokról, Sz. Hegedűs Rita (Manysi, főtanácsos): Mi legyen a fókuszban?, Valaczka András (OFI, tartalomfejlesztési igazgató): A metaforikus nyelv az irodalomtanításban és Veszelszki Ágnes (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, adjunktus) Középiskolás diákok írásos produktumai (érettségi dolgozatok, jegyzetek, órai levelek) – netnyelvészeti szempontból.

A konferencia anyagából tanulmánykötet készül 2016 folyamán. 

A diákra szabott nyelvtanóráról hosszabb riport az alábbi linken hallgatható meg a Katolikus Rádió hangarchívumában: http://katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2015&mho=12&mnap=26&mora=21&mperc=30