Névtan és terminológia 5: Név és identitás

2016.09.28
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Buda Béla terme (díszterem), 1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet

A szimpózium a névtan, az identitáskutatás és a terminológia kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, az érintett tudományterületek és az érdekelt szakmák képviselőinek bevonásával. Célunk a diszciplínák érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges vizsgálati területekről és irányzatokról.

Program:

13:00-13:10 Megnyitó: Bölcskei Andrea (KRE)

Előadások:

13:10-13:30 Kontra Miklós (KRE): Megjegyzések kétnyelvű magyarok személyneveiről és helyneveiről

13:30-13.50 Vargha András (KRE) - Borbély Anna (MTA): Új klasszifikációs módszerek alkalmazása  a kétnyelvűség és az identitás kutatásában

13:50-14.10 Fábri Anna (ELTE): Sörházi "ki kicsoda" - Név és státusz Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében

14:10-14:30 Kurcz Ádám (MANYSI): Identitásváltoz(tat)ás - névváltoztatás Gion Nándor prózájában

14:30-14:50 Hozzászólások, vita

14:50-15:20 Szünet

Előadások:

15:20-15:40 Győrffy Erzsébet (DE): Helynév és identitás

15:40-16:00 Fóris Ágota (KRE): Terminus, név, identitás

16:00-16:20 Megyeri Nóra (IM): A gyermek névviselésének családjogi alapjai

16:20-16:40 Hozzászólások, vita

16:40-16:50 Zárszó: Slíz Mariann (ELTE)

 

A rendezvényre vonatkozó bővebb információ a következő honlapon található: 

http://www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.