Diákra szabott anyanyelvi nevelés, a NAT az anyanyelvi nevelés nyelvstratégiai alapköve 2. nap

2016.06.30
Magyarság Háza Deák terem

A konzultációk témája az volt, hogy milyen jogi keretet ad, milyen lehetőséget kínál és milyen korlátokat jelent a NAT az anyanyelvi nevelésnek. Olyan irányelvek megfogalmazása volt a cél, melyek lehetővé teszik a tudatos, sikeres nyelvhasználat kialakítását, a nyelv szabályrendszerének felfedezését, az anyanyelvi és idegen nyelvi struktúrák összevetését, a nyelvi sokszínűség feltárását.


A műhelykonferencia június 30-án a 9–12. osztályban tanító tanárok részvételével folytatódott. Szépe Judit, a MANYSI főosztályvezetője és Dr. Pompor Zoltán, az OFI kutatási és fejlesztési főigazgató-helyettese ismét köszöntötte a megjelenteket, majd Szereczné dr. Hegedűs Rita, a MANYSI főtanácsosa, „A NAT mint a tanár segítsége” címmel tartott előadást. Az előadó kiemelte, hogy volt már kiürített és zsúfolt is a NAT az idők során, és most e két véglet között kell utat találni. Gondolatébresztő előadásában olyan égető kérdéseket fogalmazott meg, melyekre a választ közösen kell megtalálni. „Vajon irányt adó segédletről, üres keretről, vagy egy zsúfolt eljárási protokollról van szó?” – tette fel a kérdést a MANYSI főtanácsosa. Ismertette a NAT jelenlegi szerkezetét. Kiemelte, hogy a NAT-nak kompetenciaalapúnak kellene lennie, de ehhez meg kell határozni, hogy mi a cél, milyen diákokat szeretnénk nevelni. Kitért a játékos tanulás hatékonyságára, és hangsúlyozta, hogy nagyobb szerepet kaphatna a gamifikáció [játékosítás] a NAT-ban is. Hangsúlyozta, hogy etológiai felfogás szerint a játék a tanulás szinonimája, majd hozzátette, hogy a játékok pszichológiai mechanizmusainak tudatos és szakszerű alkalmazásával jobb közérzetet és hatékonyabb eredményt lehet elérni a munkában és a tanulásban. A játékosítás olyan hatékony eszköz, melytől általános napi tevékenységeink szórakoztató élménnyé válhatnak. A MANYSI főtanácsosa végül az érzelmek fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen az érzelmi intelligencia is a boldogulás egyik fontos feltétele (vö.: az OFI honlapjával).