Kazinczy-díjat kapott dr. Eőry Vilma főiskolai tanár, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet munkatársa

2017.04.24
Sok évtizedes kiemelkedő anyanyelvoktatási és -kutatási munkájának elismeréseként Kazinczy-díjat kapott dr. Eőry Vilma 2017. április 23-án Győrben.

 

A díjat még 1963-ban alapították azzal a céllal, hogy minden évben jutalmazzák azokat a színművészeket, médiaszemélyiségeket és tanárokat, akik igényes, kifejező beszédükkel, illetve színvonalas anyanyelvoktatási, -nevelési munkájukkal példát mutatnak a magyar nyelvközösségnek.


Dr. Eőry Vilma tudományos munkáiban a nyelvet elsősorban a társadalom oldaláról közelíti meg, leginkább a társadalom, az emberek és a nyelv összefüggéseit, viszonyait vizsgálja több mint száz tudományos publikációjában. Pedagógusegyéniségként is jellemző rá, hogy az ember és a társadalom oldaláról ismerteti meg főiskolai hallgatóival a stilisztika, a retorika és a szövegtan tudományterületeit, s teszi mindezt a lehető legemberibb módon. Ez választékos beszédében, empatikus beszédmódjában is megmutatkozik. Mindemellett számos olyan szótár szerkesztésében is részt vett, amelyekre mint az olvasás és akár az iskolai tanulás segédeszközeire tekinthetünk (Petőfi-szótár, Jókai-szótár, Értelmező szótár+, Magyar értelmező szótár diákoknak).


Dr. Eőry Vilma az Eszterházy Károly Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének volt tanszékvezetője, jelenleg pedig tagja a Kazinczy-verseny bírálóbiztottságának, a Nyelvtudományi Társaságnak, az MTA Szótári Munkabizottságának, az Anyanyelvápolók Szövetségének, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő stíluskutató csoportnak és a Magyar Nyelvstratégiai Intézetnek.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet gratulál munkatársának, dr. Eőry Vilmának a megérdemelt elismerésért!