Megjelent A magyar nyelv nagyszótára VI. kötete

2017.02.02
Február 1-jén az MTA Nyelvtudományi Intézetben bemutatták A magyar nyelv nagyszótára VI. (Di-Ek) kötetét és online változatát. Az eseményen Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke elmondta: a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törleszti a húsz kötetesre tervezett sorozat.

 

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány legnagyobb szótári vállalkozása. Történeti jellegű értelmező szótárként a szavak jelentéstartalmának kibontása mellett a jelentések viszonyrendszerét is ábrázolja. Nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi, hanem címszavaiban, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban az elmúlt több mint kétszáz év szókincséből merít.

Az adatbázisként készülő szótár százezer szócikkben körülbelül 110 ezer címszó feldolgozására vállalkozik, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogat a régies szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. A korábbi szótáraknál teljesebben adja vissza a szavak jelentésszerkezetét, és feldolgozza az úgynevezett értelmezett szókapcsolatokat is. Nyelvtani-szófaji szemlélete figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A Nagyszótár abban is egyedülálló a magyar értelmező szótárak között, hogy konkrét nyelvi anyag elemzése alapján adja meg minden címszava összes jelentését, amelyeket minden esetben korrekt bibliográfiai hivatkozással ellátott példamondatokkal illusztrál.

Ez a hézagpótló sorozat nem csupán a nyelvészet, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak lehet fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrtörténet iránt érdeklődőkig sokak számára haszonnal forgatható.

A szótár online változata a nagyszotar.nytud.hu címen érhető el, és az eddig megjelent valamennyi kötet szócikkeit (a–ekvivalens), valamint az alakváltozatokra mutató utalókat és a példamondatok bibliográfiai adatait is egységesen kereshető formátumban tartalmazza. A webes szótár használatát dinamikus súgó segíti, sőt a szócikkeken keresztül közvetlenül hozzá lehet férni a szótár alapjául szolgáló nyelvi adatbázisokhoz is.

A sorozat most bemutatott kötete a dia szótól az ekvivalens szóig tartalmazza a magyar szavakat. A szótári rész 2107 szócikkben 2078 önálló, illetve 360 alcímszót és 87 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 7091 jelentésegységre bontva. A szavak jelentéseit 26 397 példamondat világítja meg.

A Nagyszótár munkálatait szócikkírók, szerkesztők, szaklektorok, filológiai és informatikai munkatársak folyamatosan végzik. A teljes könyvsorozat elkészülte évtizedeket felölelő vállakozás, de az online szótár tartalma folyamatosan bővülni fog a megjelenő újabb kötetek tartalmával.

Forrás: MTI, MTA Nyelvtudományi Intézet, Magyar Kurír, Magyar Idők