Czuczor Gergely-emlékkonferencia

2016.09.20
2016. szeptember 9-én, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában Czuczor Gergely halálának 150. évfordulóján szervezett rendezvénysorozat legjelentősebb tudományos rendezvénye volt az emlékkonferencia.

http://orientpress.hu/cikk/2016-09-13_amirol-ennyit-lehet-vitatkozni-abban-lehet-valamiElőadásai érintették az ünnepelt ránk hagyott, sokszínű életművének legfontosabb területeit: a nyelvész szótáríróét, a költőét, a népdal- és néptáncgyűjtőét. A hazájának elkötelezett, hiteles, nyitott személyiség és polihisztor munkássága példaszerű lehet a ma embere számára is.

A konferencia központi témája a Czuczor Gergely és Fogarasi János által szerkesztett hatalmas mű: A magyar nyelv szótára volt.
Ez fontos volt saját korában, hiszen a reformkor anyanyelv-tudományi törekvéseinek egyik legjelentősebb, ma is olvasott eredménye. A Magyar Tudományos Akadémia (1852-ig Magyar Tudós Társaság) 1844-ben bízta meg a szerzőket elkészítésével, és harminc év telt el addig, amíg a hatkötetes mű utolsó kötete is megjelent. A két szótáríró hatalmas munkával gyűjtötte össze azt a mintegy 120.000 szót, amelyet a szótár címszóként tartalmaz, ezeket értelmezték, elemezték, és más nyelvek szavaihoz hasonlították.

„A Czuczor–Fogarasi-szótár a XIX. századi magyar nyelvészet legnagyobb teljesítménye, amely forrásként szolgál a korabeli köznyelvi, népnyelvi és irodalmi nyelvi viszonyaira is” – hangsúlyozta Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár nyitóbeszédében, és szerinte időszerű lenne a szótár mind ez ideig kiadatlan kéziratos részeinek feldolgozása, szerkesztése és pótkötetként való megjelentetése is.

Bencze Lóránt, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója a konferencia köszöntőjében úgy fogalmazott: hogy „bár megszületését követően a nyelvészek és a szakmán kívüliek is sokat bírálták a hatkötetes munkát, az mégis pótolhatatlan kultúrtörténeti és nyelvi adatkincset tár mai olvasója elé”.

Kerekes Hubert, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium szerzetes tanára köszöntőjében hangsúlyozta, hogy felvidéki születésű névadójuk „a 19. század nagy eszméje, a jó értelemben vett nacionalizmus, a nemzeti ébredés, a magyar nyelv és kultúra szolgálatának szentelte életét.” Hozzátette továbbá, hogy „a kiművelt magyar nyelv ismerete és használata, a hiteles és szélsőségektől mentes nemzeti öntudat ma is igen nagy megtartó erő, és biztonságot, bátorságot adhat a fiatal nemzedéknek, melynek jó része ismét többnyelvű és többkultúrájú környezetben fog élni és dolgozni a világ más tájain”.

A nyitóbeszédek után Gerstner Károly és Horváth Katalin a szótár tudománytörténeti jelentőségéről értekezett. Gerstner Károly a Czuczor–Fogarasi-szótárnak a XIX. század nyelvtudományában betöltött fonetikai, grammatikai és morfológiai jelentőségét emelte ki. Horváth Katalin a szótárban megjelölt eredetű szavak kétirányú etimológiai kapcsolatairól beszélt, illetve arról, amit a mai tudomány jelentéshasadásnak nevez, továbbá a szavak egyenes ági és oldalági rokonságáról beszélt.

Bencze Lóránt a nyelvtudományban ismert kétfajta felfogásról beszélt: a tőelemről (régi elem) és a szótőről (új elem). Ezek közül Czuczor Gergely a tőelemek rendszerét használta, ezt nevezte az akkori tudomány gyökelméletnek. 

Ez után Varga Éva Katalin a műben található anatómiai elnevezéseket mutatta be. Ezek a korszakban forradalmian újítónak számítottak, hiszen új műszavakat kellett alkotni, hogy a műtéteket végző, deákul nem beszélő sebészek is megértsék.

Salamon Gáspár Schulek Frigyes kísérletét mutatta be, mellyel az antik és középkori műemlékek tanulmányozására alkalmas terminológiát alkotott a Czuczor–Fogarasi-szótár alapján.

Tóta Benedek Czuczor Gergely és a történeti hitelesség címmel Czuczor Gergely poétikai munkájának történeti hitelességét vizsgálta és Czuczor életének vezérelvét – a becsületességet. Rámutatott továbbá arra, hogy kortársait, az angol romantikus költőket megelőzve először használta az együtt érző képzelőerőt felfokozó önreflexiót, a beszélgető verstípust; vagyis a drámai monológot, mely Wordsworth, Shelley és Coleridge, valamint később Eliot költészetében korabeli és korszakalkotó költészeti forradalmat indított el.

Bali János Czuczor Gergely nemzettudatáról beszélt, arról, hogy munkásságával megalapozta a XIX. század végi és a XX. század eleji tömeges hagyományteremtési hullámot, valamint arról, hogy mi határozta meg a nemzettudatot. Kelet-Európában az irodalomnak és a nyelvnek ebben döntő szerepe volt. Czuczor Gergely mindkettőt magas szinten művelte; felfedezte a népi kultúrát, a zenét és a táncot, beültette őket a városi kultúrába. Az NSKI kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója kiemelte továbbá az istenhitnek és nemzettudatnak a bencés polihisztor életében meglévő kapcsolatát is.

Korzenszky Tamás szótáríró nyelvtudósunk néptáncgyűjtéseiről beszélt. Hangsúlyozta, hogy Czuczor Gergely a néptáncot a nemzet belső nyelvének tekintette, melynek ugyanúgy megvannak a maga szabályai, mint a beszélt nyelvnek.

Móser Zoltán pedig Czuczor Gergely népdalgyűjtői és népdalírói tevékenységét tárta a konferencia közönsége elé. Előadását távollétében Kurcz Ádám, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet munkatársa olvasta fel, Koleszár Boróka, a győri bencés gimnázium tanulója pedig színessé tette a népdallá vált Czuczor-versek igényes és ihletett eléneklésével.

A konferencia legfőbb eredménye, hogy elismerte Czuczorék szótárírói munkáját, hiszen A magyar nyelv szótára mindmáig a legtöbb szócikket tartalmazó egynyelvű szótárunk, jóllehet tudományos jelentőségét megjelenése óta kétségbe vonja a nyelvtudomány. A konferencián elhangzó előadások hozzájárultak ahhoz, hogy tovább tisztázódjanak a szótár valódi, tudományos mércével mérhető értékei.

A konferencia zárszavában Eőry Vilma, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet munkatársa és a konferencia szervezője hangsúlyozta, hogy az emlékkonferencia célja „nem az igazságtevés, hanem a tudományosan értékelhető vélemények gyarapítása” volt. 

Latorcai Csaba helyettes államtitkár beszéde az alábbi oldalon érhető el:

https://youtu.be/Ogl5PbujXH8

A Czuczor Gergely-emlékkonferenciáról készült beszámolók ezeken az oldalakon érhetők el:

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kozigazgatasi-allamtitkar/hirek/czuczor-gergely-emlekkonferencia

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

http://www.tenyek24.tk/kormanyzat.php

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-11_06:00:00&ch=mr1

A hírek, időjárás és műsorismertetés után kb. 6:10-kor hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában Eőry Vilmával az interjú.

http://nski.hu/20160912czuczor-gergely-emlekkonferencia.html

http://orientpress.hu/cikk/2016-09-13_amirol-ennyit-lehet-vitatkozni-abban-lehet-valami

http://mandarchiv.hu/cikk/6204/Tudos_szerzetestanar_es_varfogsagra_itelt_poeta

https://youtu.be/Ogl5PbujXH8

http://magyarhirlap.hu/cikk/65661/Konferenciaval_emlekeznek_Czuczor_Gergelyre_Budapesten

http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2016&mho=09&mnap=05&mora=08&mperc=52

http://www.magyarkurir.hu/hirek/konferenciaval-emlekeztek-150-eve-elhunyt-czuczor-gergely-bences-szerzetesre-es-nyelveszre

http://os.mti.hu/hirek/120101/a_miniszterelnokseg_kozlemenye-1_resz
http://os.mti.hu/hirek/120102/a_miniszterelnokseg_kozlemenye-2_resz

http://felvidek.ma/2016/09/koszoruzas-es-emlekkonferencia-czuczor-gergely-halalanak-150-evforduloja-alkalmabol-kepriport/

http://www.hirstart.hu/hk/20160909_konferenciaval_emlekeznek_a_150_eve_elhunyt_czuczor_gergelyre

http://www.hirkereso.hu/hirsiteok/kormanyszovivo/

http://gyor.egyhazmegye.hu/misc/calendar/2520/2016-09-09-czuczor-emlekev-tudomanyos-konferencia.pdf

https://www.facebook.com/Czuczor-Gergely-Benc%C3%A9s-Gimn%C3%A1zium-%C3%A9s-Koll%C3%A9gium-110342029057624/

http://www.irodalmijelen.hu/hirek/konferenciaval-emlekeznek-150-eve-elhunyt-czuczor-gergely-nyelveszre-budapesten

http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/409920  10.56-nál indul a riport, előtte 0:4-nél a felkonf, 25:57-ig tart.

2016.09.09-én pénteken az Echó TV-ben a 18 órai híradóban ment le a riport.