„NÉPTÁNC A MÉDIÁBAN" címmel konferenciát szerveztek június 10-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

2016.08.01
A Magyar Etnokoreológiai Társaság, együttműködve a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, az MTA BTK Zenetudományi Intézettel, az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoportjával, valamint a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékével „NÉPTÁNC A MÉDIÁBAN"címmel konferenciát szervezett június 10-én a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

 

Köszöntőt mondott Dr. Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatóhelyettese és Dr. Varga Sándor, a konferencia Tudományos Szervezőbizottságának elnöke.

Plenáris előadást tartott Dr. Vajda András A népi kultúra megjelenítése a médiában: kontextus és funkció címmel.


Az előadások ez után négy szekcióban zajlottak.


I. Szekció: Táncház és közösség –  Elnökölt: Dr. Varga Sándor


Dr. Lázár Katalin: A táncházmozgalom kezdetei „alulnézetből”
Szecsődi Barbara: Falusiak a kolozsvári táncházakban
Varga J. Csaba: A táncházmozgalom hatása a mérai táncéletre


II. Szekció: Tánc – politika – média – Elnökölt: Dr. Kavecsánszki Máté


Barta Tamás: A néptánc helye a II. világháború utáni évek kultúréletében (különös tekintettel a NéKOSz-ra)
Eitler Ágnes: Megszakítás és felújítás a kónyi verbunk történetében
Dr. Felföldi László: A folklór medializálása a Duna Menti Folklórfesztivál példáján
Péterbencze Anikó: A néptánc, a néphagyomány megjelenése a rendszerváltást követően a Magyar Televízió hírműsoraiban


III. Szekció: Táncházmozgalom és média – Elnököl: Szőnyi Vivien


Dr. Könczei Csongor: A megírt mulatság…Az erdélyi táncházak eszmetörténetének kutatásáról
Dr. Könczei Csilla: Kik jártak a kolozsvári táncházba 1981-ben? Az alulról jövő közösségi szerveződés esélyeinek mérlegelése egy korabeli szociográfiai felmérés alapján
Székely Anna:„Sztár-adatközlők testközelből”. Az erdélyi adatközlők szerepe a táncházmozgalomban
Csontos Anna Fruzsina: Sztánai télbúcsúztató szokás megjelenése a média különböző színterein


IV. Szekció: Táncpedagógia és esztétika –  Elnökölt: Kovács Dóra


Dr. Sándor Ildikó: Megvalósult és elmulasztott lehetőségek – Az első gyermek népművészeti tehetségkutató televíziós vetélkedő tanulságai
Lévai Péter: …Elszállott a páva?... Mit nyerünk és/vagy vesztünk a médiaszerepléssel a gyerekeknél
Korzenszky Tamás: Az énekes–táncos anyanyelvünk továbbadásának egy aspektusa
Dr. Richter Pál: A népzene esztétikuma