Nyáron is folytatódott a Czuczor Gergely-ünnepségsorozat

2016.08.01
A Czuczor Gergely halálának 150 évfordulójára szervezett programsorozat a tavaszi események után, és az ősziek előtt, nyáron is folytatódott.

Ezeket a programokat az egész éves megemlékezés társszervezője, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium gondozza.

Június 4-én rendezte meg a komáromi magyar gimnáziumok nagy találkozóját a komáromi Selye János Gimnáziumban a gimnázium igazgatósága és a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre. Az évforduló alkalmából a gimnáziumban Czuczor Gergely-termet is avattak. A méltatást Tóth Konstantin OSB, a győri Czuczor Gergely Gimnázium igazgatója tartotta.

Június 11-én a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanárai, valamint tanár szakos öregdiákjai a Magyar Nyelvstratégiai Intézet küldöttségével együtt tanulmányúton vettek részt a Felvidéken, Czuczor Gergely és a bencések nyomában. Komáromban megkoszorúzták a Fő utcai bencés rendház falán elhelyezett emléktáblát, majd találkoztak Komárom polgármesterével, és meglátogatták az egykori bencés – ma Selye János nevét viselő – gimnáziumot. Érsekújvárott meglátogatták a Czuczor Gergely Alapiskolát, és megnézték a diákok néptáncbemutatóját. Ezután Andódra, Czuczor Gergely szülőfalujába utaztak. Czuczor Mária polgármester asszony köszöntője után megnézték a Czuczor Gergely Múzeumot, majd megkoszorúzták Czuczor Gergely egész alakos szobrát, és meghallgatták az Aranykalász asszonykórus bemutatóját.
Deákiban, az egykori bencés templomban – valószínűleg itt keletkezett a Halotti beszéd – meghallgatták a győri bencés gimnázium fiúkórusának, a Collegium Musicum Jaurinense-nek, előadását. A kórus középkori magyar gregoriánt énekel, a Halotti beszédet pedig helyi énekes szólaltatta meg helyi nyelvjárásban. A tanulmányút utolsó állomása Modor. Itt a katolikus templomban megtekintették a bencések emlékeit.
 
Június 13-án Czuczor Gergellyel és a tudós győri bencések munkásságával foglalkozó tematikus napot tartott a győri Czuczor Gergely Gimnázium. A nap a Magyar Nyelvstratégiai Intézet szakmai közreműködésével készített, Czuczor Gergely életéről és munkásságáról szóló, dokumentumfilm bemutatójával kezdődött. A diákok és a tanárok ezután meglátogatták a győri vízművet – ennek létesítéséért Bierbauer Lipót bencés szerzetes és tudós tíz éven át küzdött –, majd a városi múzeumot, mely Rómer Flóris bencés régészről van elnevezve. A várostörténeti sétán feltérképezték a jezsuiták és a bencések emlékeit. A gimnázium diákjai végül részt vettek a „Bencés kertészkedés” című foglalkozáson.

Június 27-e és július 2-a között kerékpártúrát tettek a gimnázium diákjai tanáraik vezetésével Szlovákiában, szintén Czuczor Gergely és a bencések felvidéki emlékei nyomában. A túra érintette Deáki egykori bencés apátsági templomát, itt a Halotti beszédet ismét elénekelte egy helyi énekes. Innen továbbindultak Galántára, Nagyszombatba, Modorra, Vágsziklásra, Garamszentbenedekre, Szimőre, Andódra, Érsekújvárra és Komáromba. A zárónapon, utolsó állomáshelyükön a diákok részt vettek egy Czuczor-emlékrendezvényen.