A tankönyvkérdés fontos nyelvstratégiai kérdés

2016.05.23
Tankönyvekkel foglalkozó egész napos szimpóziumot szervezett a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Komáromban 2016. április 22-én.

Az évente megrendezett szakmai találkozónak az idén A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései volt a címe és  témája. A kar dékánjának köszöntője után dr. habil. Lőrincz Julianna, a Selye János Egyetemen működő variológiai kutatócsoport vezetője, az Eszterházy Károly Főiskola főiskolai tanára, a szimpózium szervezője és háziasszonya üdvözölte a résztvevőket.

Az előadások egyaránt szóltak a szlovákiai és a magyarországi oktatásról, elsősorban a tankönyvekről, a bennük megjelenő tananyagról: a szövegértési és szövegalkotási feladatokról, a nyelvváltozatokról, a poliszémiáról és homonímiáról, a szóalkotásmódokról, a nyelvtani fogalomalkotásról, valamint a diskurzusjelölők tankönyvi megjelenéséről.

Szóba került még a tanulók beszédfejlesztése, a kisebbségi iskolák és külön a kisiskolák helyzete, a kisebbségi tankönyvek tartalmi anomáliáiról is volt szó, valamint a migránsok magyar nyelvre való oktatásáról is. A résztvevők nem utolsósorban hallhattak a Magyar helyesírási szabályzat 12. kiadásáról mint oktatási segédanyagról is.

A szimpóziumon előadást tartott dr. Eőry Vilma, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet szerződéses munkatársa A kísérleti anyanyelvi tankönyvek tananyagszerkezete. A nyelvtani fogalmak bevezetése az általános iskola 1–4. osztályában címmel. Tapasztalata szerint ez az évente ismétlődő összejövetel jó áttekintést ad az oktatás, a tananyag és a taneszközök aktuális kérdéseiről, így az anyanyelvoktatásról is, valamint szempontokkal szolgál az oktatás stratégiai kérdéseinek kidolgozásához.