A Magyar Nemzeti Helynévtár és a Hajdú-Bihar megye helynevei 1. című kötet bemutatója

2016.04.18
A Magyar Nemzeti Helynévtár online adatbázis, valamint a Hajdú-Bihar megye helynevei 1. című könyv bemutatójára 2015. október 20-án 17:00 órakor az MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest V. ker., Arany János u. 1.) konferenciatermében (II. emelet) került sor.

 

Köszöntőt mondott: Bencze Lóránt igazgató (MANYSI)

Szakmai bevezető: Hoffmann István egyetemi tanár (MTA-DE)   

A helynévtárak tudományos jelentősége: Kiss Jenő akadémikus (ELTE)  

A kötet bemutatása: Bába Barbara tudományos munkatárs, szerkesztő (MTA-DE)

A helynevek és a digitális kultúra: Prószéky Gábor egyetemi tanár (PPKE) 

A Magyar Nemzeti Helynévtár bemutatása: Tóth Valéria egyetemi docens (DE)

 

Az eseményről készült másfél órás filmfelvétel, a végén a Magyar Nemzeti Helynévtár és a kötet prezentációs filmjével  itt érhető el

A www.hirado.hu oldal ezt írta az eseményről.

A Magyar Katolikus Rádió a következő helyszíni riportot készítette a helynévtárról és a kiadványról Hoffman Istvánnal és Prószéky Gáborral. 10:22-nél kezdődik a riport.

2015.11.23-án a Kossuth Rádió 8 óra 8 perckor 34 másodperckor a hírblokkjában tudósítottak a Magyar Nemzeti Helynévtár elindulásáról. Hoffmann István hangját is bevágták a híradásba. A tudósítás az alábbi linken érhető el:http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2015-11-23

2015.11.23-án a Kossuth Rádió a Közelről című műsorban  15 óra 45 perc 15 másodperctől interjút sugárzott Hoffmann Istvánnal a Magyar Nemzeti Helynévtárról. A hangtárban az alábbi linken meghallgatható. http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2015-11-23

Az esemény jelentősége

A magyar tudomány csaknem 200 éves terve a Kárpát-medence magyar helyneveinek összegyűjtése. Ez Pesty Frigyes 1864-es gyűjtési felhívása és az 1960-as évektől kezdődő helynévgyűjtések után az MTA–Debreceni Egyetem Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának koordinálásával és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet támogatásával a következő években végre meg is valósulhat. A Kárpát-medence magyar helyneveinek összegyűjtésével megőrizhetővé és hozzáférhetővé válik e nyelvstratégiai szempontból is értékes szellemi kincsünk. A belföldi és külhoni magyar helynevek összessége a további nyelvészeti, történeti, földrajzi, néprajzi stb. kutatásoknak fontos alapanyaga és kiindulópontja lehet. E megújult erővel folytatódó munka komoly mérföldköve a Hajdú-Bihar megye helynevei 1. című kötet megjelenése és a Magyar Nemzeti Helynévtár online adatbázis elindítása.

A helynevek a nyelvnek azon elemei, amelyek lényegüknél fogva az embernek a szülőföldhöz való kötődését a legközvetlenebb módon fejezik ki, így az egyéni és a közösségi identitástudat fontos letéteményesei. A Kárpát-medencében a helynevek száma a kétmilliót is meghaladhatja. Helynévkincsünk rendkívüli gazdagsága ellenére a nevek főként szóbeli jellege miatt – más európai nyelvektől eltérően – sajnos még ma sem rendelkezünk teljes magyar helynévtárral. A névállomány összegyűjtésének feltételei napról napra nehezebbé válnak, elsősorban a magyar nyelvterület peremein (a szomszédos országokban) a magyar nyelv egyre gyorsuló visszaszorulása miatt.
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének munkatársai néhány évvel ezelőtt létrehozták a Magyar Digitális Helynévtár online adatbázist. A munkába több hazai és határon túli felsőoktatási intézmény, valamint az Erdélyi Múzeum Egyesület is bekapcsolódott, az Akadémia pedig az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának létrehozásával is támogatta e tevékenységet. Ennek eredményeként ma készen áll az a tudományos és infrastrukturális háttér, amely a teljes Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozását lehetővé teszi. Az adatbázis jelenleg mintegy félmillió adatot tartalmaz, ennek a fele már online is elérhető a www.mdh.unideb.hu oldalon.
A helynévkincs online publikálása mellett ugyanakkor elengedhetetlen a papíralapú közzététel is, aminek első reprezentatív kötete most készült el. A Hajdú-Bihar megye helynevei 1. című kiadvány nyelvészek, történészek és térképészek több évnyi fáradozásaként valódi csapatmunkával készült el. A munkálatokhoz tartozott a korábbi gyűjtések egybeszerkesztése, újonnan folytatott élőnyelvi gyűjtések, a levéltári adatok feldolgozása, a térképi megjelenítés és a gazdag illusztrációs anyag összeállítása. Az igényes kiállítású kötet 360 szöveges oldalon több száz szócikkel és mutatókkal, illetve 36 oldalnyi színes helynévatlasszal két magyarországi járás (a Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi) anyagán mutatja be a magyar helynévkincs egy szeletének elhelyezkedését, helyneveinek fajtáit, a nevek etimológiáját stb. A kötetben – mint cseppben a tengert – a magyar helynévanyagban rejlő páratlan kulturális gazdagságot szemlélhetjük.