A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 55/2014. (III. 4.) számú Kormányrendeletben meghatározott céljainak megvalósítása érdekében feladatának tartja, hogy kapcsolatot alakítson ki a szakpolitika és a tudományos élet között. Emellett szorgalmaznia kell, hogy a szellemi élet egésze – alkalmanként akár a több évtizedes szakmai kánonokon is túllépve – nyitott legyen a friss (vagy csak elhallgatott) tudományos megközelítésekre, vállalva azok ütköztetését a gyakran dogmává merevedett korábbi álláspontokkal. Mindezt jó szándékkal, egymásra figyeléssel, nyitottsággal.