2019. január 22-én délután a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházának nagyterme zsúfolásig telt ünneplőkkel. A Himnusz közös eléneklése, majd Juhász Judit elnök (Anyanyelvápolók Szövetsége) bensőséges hangú köszöntője után Tóth Zsófia, a Magyar Katolikus Rádió bemondója szólította ki a szereplőket.

A klasszikus magyar irodalom olvasásának szükséges voltáról. Adamikné Jászó Anna professzor emerita előadásában állást foglalt a nyelvi norma leértékelése és a hazafias művek kihagyása ellen; kevésnek tartja a Nemzeti alaptantervben tervezett heti 3 magyarórát (11. évf.). Nagyívű áttekintésében elmondta: továbbra is szükségesnek tartja Csokonai, Vörösmarty, Kisfaludy Károly, Gárdonyi és Móra középiskolai tárgyalását. Jókai Mórnak, az egész Kárpát-medencét otthonának tekintő és képviselő, legsokoldalúbb írónknak jóval több teret, az egyetlen kötelezőnek megmaradt Arany Jánosról pedig gazdag pályaképet kér tanulóifjúságunk szellemi-lelki gazdagodására.


Bánk bán-szótár, Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete (második, bővített kiadás, Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter, 2019; szerkesztő és előszó: Balázs Géza). Beke József tanár-irodalomtörténésszel Juhász Judit elnök beszélgetett, bemutatva a szótáríró tanár életművét s a 4 írói szótárt követő ráadást: azt az újabb „kagylót”, amellyel „csak meregetünk a nyelv tengeréből” (Kosztolányi). Annak idején 5 év alatt, 1991-ig 13 500 cédulán dolgozta föl Katona József drámájának szókészletét. Az új, számítógéppel szerkesztett, pontosabb és gazdagabb változat az eredeti dráma megjelenésének 200. évfordulóját köszönti, szolgálja az oktatást, a tudományt és a nagyközönséget, a magyar nyelv iránt érdeklődőket. Hálával tartozunk az alkotómunka fegyelmét 85. évében is vállaló Beke Józsefnek, példás kitartásának és szakértelmének.


Balázs beszélni tanul. Jegyzetek a nyelv születéséről (Nap Kiadó, 2018). Ódor László diplomata, egyetemi tanár szerzővel Sebestyén Ilona, a nélkülözhetetlen anyanyelvi, nyelvészeti, irodalmi kiadványokkal jeleskedő Nap Kiadó vezetője beszélgetett újra megjelentetett, kiegészítő tanulmánnyal ellátott könyvéről. A „túlbuzgó atyai szeretet” gyűjtötte kötetbe Balázs és Bálint berlini nyelvi eszmélését, magyar anyanyelvük kibontakozását és a német tanult nyelv hatását (nem a magyar nyelvre, hanem a gyermeki lélekre, személyiségre). A szerző szerint „az emberi agy egy nyelvre van teremtve”. Mivel azonban egyaránt két (vagy több) nyelv hatása alatt él a bel- és – főként – külhoni magyar, érdemes minden fejezetet végigbogarásznunk, és összevetnünk saját gyermekkorunkkal, illetve családtagjainkéval. Ruffy Péter a kisebbségi magyarság laboratóriumának nevezte ezt a kötetet. Telitalálat, időszerű „tananyag” napjaink igényes anyukáinak, apukáinak – s tanítóknak-tanároknak. Gazdag példaanyaga útmutató és módszermutató lehet Kárpát-medenceszerte s világszerte, ahol magyarok élnek.


Ács Dominika fuvolaművész, Fellegi Dávid gitárművész, Karasszon Eszter csellóművész és Zámbori Soma színművész közreműködése tette színesebbé a programot. A szerzők a vendégekkel beszélgetve dedikálták művüket, majd fogadás zárta az estébe hajló rendezvényt.

Mészáros András

 A kép forrása: az ASZ honlapja