A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) 2018. december 13-án Czuczor–Fogarasi-tanácskozást szervezett A magyar nyelv szótára pótkötete, a Toldalék megjelentetésének alkalmából.

Ezzel együtt megjelent a Czuczor Gergely munkássága és A magyar nyelv szótára címmel 2016. szeptember 9-én megtartott Czuczor-emlékkonferencia anyaga is. A házigazda ezúttal Horváth Katalin és H. Tóth Tibor volt, a rendezvény levezetésében Ferenczi Gábor is közreműködött.


A rendezvényen köszöntőt mondott az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára, Latorcai Csaba. Beszédében kiemelte, hogy a MANYSI a korábbi tevékenységével összhangban ezúttal is fontos feladatot végzett el a magyar nyelvi örökség feltárásában, ápolásában: Czuczor Gergely és Fogarasi János mintegy másfél évszázaddal ezelőtt megjelent, máig páratlan alkotása, A magyar nyelv szótára a pótkötet (hetedik kötet) megjelenésével végre teljessé vált.


Ezután a MANYSI igazgatója, Tóth Attila méltatta köszöntőjében a Toldalék megjelentetésében közreműködők munkáját. Kifejtette, hogy a nagyszótár legnagyobb értéke annak sajátos célja s az ennek érdekében alkalmazott sajátos szemlélete és módszere. A szerzők ugyanis nem csupán a magyar nyelv elemeinek bemutatását, jelentésük, használatuk leírását tartották feladatuknak, hanem azt is, hogy a magyar nyelvet szerves rendszerként értelmezzék, hogy meglássák benne az emberi megismerés és a magyar kultúra sajátos jellemzőinek nyelvi tükröződését, s feladatuknak tekintették, hogy a szavak és a mögöttük álló fogalmak összefüggéseit is felszínre hozzák. Az intézet vezetője kiemelte és méltatta Czakó Gábor írónak a Czuczor—Fogarasi-hagyaték ápolása és a gyökelmélet felfrissítése érdekében végzett állhatatos munkáját is. A kézirat kiadásának jelentőségét értékelő, méltató szavakkal csatlakozott a köszöntők sorához a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára kézirattárának osztályvezetője, Babus Antal is.


A rendezvény első előadója, Eőry Vilma, a MANYSI szakmai tanácsadója, a Toldalék szerkesztésének és közzétételének irányítója ismertette a pótkötet megjelentetésének részleteit. A konferencia további előadói többféle szempontból vizsgálták a nagyszótár előzményeit, tudomány- és kultúrtörténeti hátterét, magát a szótári művet: nyelvtörténeti, etimológiai, nyelv- és nyelvjárás-elméleti, tudománytörténeti megközelítésű előadások hangzottak el ez alkalommal. Az előadásokat a rendezvény „kalauzának”, Horváth Katalinnak a kiegészítései kísérték: ezek a magyarázatok segítettek a kifejtett témák összefüggéseinek megértésében, az előadások gondolatainak összekapcsolásában, a tanácskozás gördülékennyé tételében.


A 2018. december 13-i szakmai tanácskozás jelképes alkalom is volt. Részint tisztelgés a nagyszótár szerzői és életművük előtt, részint biztatás a nagyszótár értékét elismerő kutatóknak munkájuk további folytatására.


A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A tanácskozás anyagát az intézet kötetben is közzéteszi.

Letölthető anyagok

Tóth Attila köszöntőbeszéde