2018. június 12-én szakmai vitanapot tartottunk az intézetben munkatársunknak, Maleczki Józsefnek a magyar médianyelvben leggyakoribb anglicizmusokról írt dolgozatáról.

A vitanap ötlete H. Tóth Tibortól származik, és ezentúl minden, a szokványosnál nagyobb terjedelmű és ívű munkát hasonlóképp szándékozunk megvitatni.

A műhelyvitán a dolgozat tárgyával, gondolatmenetével, érvelésének módjával legalaposabban Eőry Vilma foglalkozott.