Bemutatták a Termini Kutatóhálózat elmúlt egy évben megjelent köteteit 2018. április 13-án, pénteken az MTA Könyvtárában. A rendezvényen részletesen szó esett a Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében, a Szélrózsa, az Őrvidéki házinevek, a Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben, valamint A magyar nyelv jelene és jövője című kötetekről.

Molnár Csikós László, az Újvidéki Egyetem tanára mutatta be a Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében című kötetet, melynek szerkesztői Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika és Trócsányi András. A kötet három fő részből áll: Tudományköziség és magyarságtudomány – dimenzionális nyelvészeti keretben; Nyelvi sokszínűség: A Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője; valamint Identitás, régió, nemzetiség. A kiadvány többek között a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások egy részét tartalmazza.

A Szélrózsa című kötetet – amelyet Gróf Annamária, Kolláth Anna és Szoták Szilvia szerkesztett – Nádor Orsolya, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára mutatta be. A kötet a 2014. évi lendvai konferenciának az anyagát tartalmazza. Szintén Szoták Szilvia szerkesztésében jelent meg az Őrvidéki házinevek című könyvecske, amelyet Farkas Tamás (ELTE) ajánlásával mutattak be.

Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben címmel jelent meg egy tanulmánygyűjtemény, amelynek szerkesztői Karmacsi Zoltán és Máté Réka, és amelyet Vančo Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense mutatott be. A kiadvány egy sorozat negyedik tagja, amelyet a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (a Termini Kutatóhálózat tagja) szerkeszt.

Péntek János, a Termini Kutatóhálózat társelnöke a rendezvény végén bemutatta a Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című nyelvstratégiai írást, amelyről a Magyar Nyelvstratégiai Intézet recenziót készít és jelentet meg a későbbiekben.

A kép és az eredeti hír forrása: http://hodinkaintezet.uz.ua