A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) 2018. március 9-én Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen címmel szervezett konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetemmel (KRE), a Magyar Nyelv Terminológia Tanácsával és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-vel (OFFI) közösen. A rendezvényre a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában került sor.

A konferenciát É. Kiss Katalin akadémikus nyitotta meg, ezt követően Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója és Tóth Attila, a MANYSI igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Tóth Attila köszöntőjében kiemelte: a MANYSI egyik stratégai, terminológiastratégiai feladata, hogy megakadályozza a magyar nyelv visszaszorulását a tudományokban is. A magyar nyelv elsőbbségét meg kell őriznünk a szakszavak esetében is, hiszen a terminológia egyértelműsége a fogalomalkotás egyik legfontosabb alappillére, és annál inkább meg tud valósulni, minél jobban épít az anyanyelv logikájára már egészen a kisiskoláskortól kezdve. Ebből következik, hogy a terminológusok dolga nem egyszerű, mert nemcsak a szakmákon belüli magyar nyelvű kommunikáció könnyítése a feladatuk, hanem az egész magyar nyelvközösség kommunikációjának egyértelműbbé tétele vagy olykor lehetségessé tétele. A jól magyarított és a beszélőközösség által használt szakszavak itthon képesek erősíteni az anyanyelvűséget, a határon túl pedig a nyelvi, nemzeti megmaradás zálogai.

A tudományos tanácskozáson Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus a nyelvstratégia és terminológia kapcsolódási pontjairól, Prószéky Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézetének vezetője a szóbeágyazás terminológiai vonatkozásiról adott elő. Benő Attila, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora és Péntek János akadémikus a terminológiastratégia erdélyi szintjeiről és feltételeiről beszélt, Szabómihály Gizella, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója pedig a kisebbség terminológiafejlesztési problematikáját elemezte. Papp Eszter, a European Association for Terminology alelnöke a terminológiastratégia európai dilemmáit, Tamás Dóra Mária, az OFFI vezető terminológusa a terminológiapolitika eszközeiként is értelmezhető terminológiai adatbázisokat ismertette előadásában. Kuna Ágnes (KRE) és Ludányi Zsófia (Eszterházy Károly Egyetem, MTA Nyelvtudományi Intézet) a terminológiai elveket mutatta be az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. Végezetül Fóris Ágota és Bölcskei Andrea, a KRE tanszékvezetői előadásukban ajánlásokat fogalmaztak meg a magyar terminológiastratégiához, melyek a szervezők szándéka szerint egy későbbi, a kérdéskörrel foglalkozó szakértők közös tudományos nyilatkozatának alapjául is szolgálnak majd.