A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) közoktatáshoz kapcsolódó kerekasztal-sorozatot indított azzal a céllal, hogy körvonalazza az Intézet anyanyelv-oktatással összefüggő stratégiai feladatait, és szükség esetén változtatási javaslatokat fogalmazzon meg. Az első beszélgetésre 2017. november 30-án került sor az MTA Könyvtár és Információs Központban.

Az anyanyelvi nevelés kérdéskörével foglalkozó rendezvényt Tóth Attila, a MANYSI igazgatója nyitotta meg. Beszédében kitért többek között a mai közoktatási trendek ellentmondásaira, s utalt az ezek feloldását segítő szakmai együttműködés lehetséges kereteire is.

A kerekasztal-beszélgetés előadói közül Csapó Benő többek közt az e-Dia rendszer tapasztalatai alapján beszélt az iskolai mérés, diagnózis és terápia lehetőségeiről, hangsúlyozva a szövegértés minden további tanulást meghatározó jelentőségét.

Pompor Zoltán németországi tapasztalatok alapján mutatott be lehetséges megoldásokat az olvasási krízisre, Fenyő D. György pedig részletes javaslatcsomagot vázolt fel az anyanyelvi kompetenciafejlesztés és az olvasóvá nevelés megvalósítására, megkülönböztetve az irodalmi és a kulturális kánon fogalmát.

Hajas Zsuzsa a tantervi szabályozás áttekintése után azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy van-e társadalmi diskurzus a nyelv presztízséről.

Valaczka András gondolatébresztő felvetéseiben tett kísérletet az irodalom, az anyanyelv és a kultúra tanításának újragondolására, Laczkó Mária pedig arról beszélt, hogy a digitális generáció oktatása milyen kihívások elé állít tananyagot és tanárt, és egyúttal felhívta a figyelmet a pedagógusképzés és -továbbképzés megújításának szükségességére.