Az alkalmazott nyelvészet jelene és jövője címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát az Újvidéki Egyetem Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke 2017. november 7-én.

A konferencia célja, hogy egy széleskörű tapasztalatcsere segítségével rálátást nyerjünk az alkalmazott nyelvészeti kutatások mai (ön)meghatározására, területeire, elterjedtebb és ritkább módszereire, valamint jövőbeli fejlődésének irányaira és perspektíváira. Az alkalmazott nyelvészet területének ugyanis mindmáig nincs egységes meghatározása és körülhatároltsága. Bár többnyire egyetértenek abban, hogy diszciplínái általánosságban a nyelvtudomány eredményeit hasznosítják a közvetlen társadalmi gyakorlatban, még nincsen egyértelműen tisztázva, hogy mi minden tartozik, és mi nem a hatáskörébe. A konferencián a Kárpát-medence különböző területeiről érkező előadók tudományos nézeteinek és tapasztalatainak ütköztetésére került sor az alkalmazott nyelvészet számos területének érintésével (számítógépes nyelvfeldolgozás, nyelvoktatás, fordítástudomány, lexikográfia, terminológia, nyelvművelés, nyelvi tájkép stb.).

Intézetünket Szoták Szilvia képviselte, aki A nyelvitájkép-kutatás mint az alkalmazott nyelvészet egyik legújabb kutatási területe címmel tartott előadást.

A nyelvitájkép-kutatás az 1990-es évektől kezdődően egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a szociolingvisztikában. A nyelvi tájkép definícióját a Landry – Bourhis kanadai szerzőpárostól szokták idézni, ők használták ugyanis a kifejezést először a köztéren megjelenő feliratokra (kereskedelmi táblák, feliratok, helységnévtáblák, utcatáblák stb.).  A táblák nyelve különösen azokon a területeken keltette fel a kutatók érdeklődését, ahol nyelvi konfliktusok vannak. Az elmúlt két évtizedben a nyelvitájkép-kutatás felgyorsult, témájában kiszélesedett. Újabban a kutatás tárgyává vált a sétálóutcák,  az oktatási intézmények, templomok, metróaluljárók nyelvi tájképeinek, a temetők sírfeliratainak vizsgálata, de hasonlóan a nyelvi tájképhez kötődő kutatási téma lehet az is, hogy például a kisebbségi nyelvek milyen mennyiségben vannak jelen az adott államok által fenntartott médiában vagy az interneten. Az előadás a nyelvitájkép-kutatás fejlődését, módszertani változásaira hívta fel a figyelmet, kitekintéssel a Kárpát-medencei terepmunkákra, illeszkedve a Magyar Nyelvstratégiai Intézet célkitűzéseihez.