Konferenciák

Itt korábbi és soron következő konferenciáinkról tájékozódhatnak, megtekinthetik azok programleírását stb.

Szabadka
2015.10.16.

„Anyanyelvi nevelés és nyelvi revitalizáció” címmel rendezett konferenciát a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és a Verbi Nyelvi Kutatóműhely a Magyar Nyelvstratégiai Intézet közreműködésével 2015. október 16-án, Szabadkán.

Balatonföldvár
2015.10.02. - 2015.10.03.

Diákra szabott anyanyelvi nevelés címmel műhelykonferenciát rendezett az OFI és a MANYSI 2015. október 2–3. között Balatonföldváron. A műhelymunka során korosztályonként az iskolai anyanyelvi nevelés elérendő céljait, illetve a magyar nyelvvel foglalkozó tantárgyak tananyagának, módszertanának, szemléletének hibáit, gyakorlati hiányosságait fogalmazták meg közösen a résztvevők.

Noszvaj, Síkfőkút
2015.10.01. - 2015.10.02.

Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja műhelytalálkozót szervezett október 1-jén és 2-án Síkfőkúton, a Debreceni Egyetem vendégházában. A találkozón mintegy 30 hazai és határon túli szakember vett részt. A program három nagyobb témakör köré szerveződött.

ELTE BTK Kari tanácsterem
2015.09.23.

Dr. Szathmári István tudós stratégiája az olyannyira időszerű, Kodály Zoltán megfogalmazta szentistváni politikai fordulatot ismételte meg a nyelvi stilisztikában: „Megérkeztünk az örök problémához: magyarság és európaiság szintézise, Szent Istvántól máig és örökké. Addig él a magyar, amíg meg tudja oldani.” (részlet Kodály Zoltán Visszatekintés c. írásából)

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem
2015.09.17. - 2015.09.18.

A konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép - európai Tanulmányok Kara, a Brünni Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara közösen szervezi.

Énlaka, Művelődési Ház
2015.09.11. - 2015.09.13.

Az Énlaka-konferenciák V. rendezvénye a székelység zenei és táncos kultúrájának történeti mélységében való megismertetését tűzte ki célul. A 2015. szeptember 11-13-ig tartó konferencia előadói az eddigi kutatások eredményeit összegezték, valamint irányt szabtak az eljövendő tudományos és művészeti tevékenységnek.

Magyarság Háza
2015.08.30.

„… aki szerette az embereket” címmel emlékkonferenciát rendeztünk dr. Szende Tamás nyelvészprofesszor, az MTA Nyelvtudományi Intézete nyugalmazott tudományos tanácsadója, a PPKE BTK nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, a Nyelvstratégiai Intézet külső tanácsadója tiszteletére.

Csángó Néprajzi Múzeum
2015.08.04.

A rendezvényt a Communitas Alapítvány (Kolozsvár) támogatta, együttműködő partner a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (Budapest) és a Csángó Néprajzi Múzeum (Zabola).

Debreceni Nyári Egyetem
2015.08.03.

A Debreceni Nyári Egyetem örömmel hirdeti meg a Külföldön Élő és Dolgozó Nem Magyar Anyanyelvű Magyartanárok valamint Külföldön Tartósan Magyar Nyelvet és Kultúrát Tanítók (NeMaMaT) IV. Nemzetközi Konferenciáját, amelyet 2015. augusztus 3. és 5. között rendeznek meg Debrecenben.

Miniszterelnökség
2015.06.26.

Az internetről szóló nemzeti konzultáció következő szakmai konferenciáját az Internetről Szóló Nemzeti Konzultáció Titkársága és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet közösen rendezi.

Magyarság Háza
2015.06.18.

Időpont: 2015. június 18. 11.00−13:00

Veszprémi Főegyházmegye Érseki Hivatala
2015.06.11.

A Miniszterelnökség kormányzati háttérintézményei szakmai tanácskozást tartottak a nemzetpolitika témakörében. A tanácskozás a nemzet- és nyelvstratégia aktuális kérdéseit tekintette át.

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa
2015.03.18.

A Babes Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és irodalom Tanszékének meghívására utazott Kolozsvárra Bencze Lóránt igazgató, aki egyetemi hallgatóknak beszélt a Magyar Nyelvstratégiai Intézetről és a nyelvstratégia fontosságáról. A program keretében az intézet bemutatkozott a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusán is, ahol Bencze Lóránt az intézet feladatairól beszélt.

Budapest
2014.11.26.

Az Európai Unió Fordítási Főigazgatósága néhány éve Clear Writing (Érthető fogalmazás) címmel mozgalmat indított, melynek célja, hogy az uniós országok jogszabályai és egyéb hivatalos iratai minden tagország nyelvén pontosan és érthetően legyenek megfogalmazva. E nemes törekvést szívesen mutatják be az unió tagországaiban, hogy mozgalmuk ne csak az uniós jogszabályok és rendeletek szövegének megfogalmazóira és fordítóira terjedjen ki, hanem a tagországok belső jogalkotásának szakembereire is. 2014 őszén Budapesten is ismertették mozgalmuk célját és eredményeit egy konferencián, melynek magyarul „Jogalkotás érthetően – A pontos fogalmazás művészete” volt a címe, és amelyet intézetünk az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával közösen rendezett. A magyar jogászokat és fordítási szakembereket is bevonó konferencián elhangzott előadások azt a kérdéskört boncolgatták, hogyan lehetne a jogi nyelvben a köznyelvi érthetőséget megközelíteni.

Lendva
2014.11.07.

Sokszínű nyelvészet – a magyar nyelv a 21. században című nemzetközi konferencia Lendván (Muravidék, Szlovénia) a Kárpát-medencében működő Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózattal való együttműködésben a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.