Konferenciák

Itt korábbi és soron következő konferenciáinkról tájékozódhatnak, megtekinthetik azok programleírását stb.

MÜPA I. emeleti előadója
2016.12.08.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2016. december 8-án 17:00 órakor mutatja be a MÜPA I. emeleti előadójában Czuczor Gergelyről készített játék-, valamint dokumentumfilmeket. A filmbemutatón Pozsgai Zsolt: "Szabadoncok" című játékfilmjét, valamint Buglya Sándor: "Körülvesznek dalok, versek" című dokumentumfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők. A filmbemutatót követő ünnepség során adják át a Czuczor-esszéíró pályázat díjait is.

Eszterházy Károly Egyetem, Tittel Pál Könyvtár (I. emelet)
2016.11.23.

2016. november 23-án 10:00 órakor a Líceum épületének könyvtárában az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének meghívására félnapos bemutatkozó konferenciát tartanak a Magyar Nyelvstratégiai Intézet munkatársai A magyar tudomány ünnepe alkalmából Egerben a következő címmel: „Az anyanyelv és a nyelvstratégia” - A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) főbb tevékenységi területei

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Buda Béla terme (díszterem)
2016.09.28.

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa 2016. szeptember 28-án Névtan és Terminológia 5: Név és identitás címmel szimpóziumot rendez a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának I. emeleti dísztermében. A szimpóziumot Bölcskei Andrea és Slíz Mariann vezetik.

MTA Könyvtára
2016.09.09.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet Czuczor Gergely-emlékkonferenciát rendezett 2016. szeptember 9-én az MTA Könyvtárában (1051 Budapest, Arany János u. 1.). Az előadások kitértek Czuczor Gergely legfontosabb tevékenységi területeire, de nyelvészeti munkássága, valamint a Fogarasi Jánossal együtt szerkesztett fő műve, A magyar nyelv szótára került a konferencia középpontjába.

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium díszterme
2016.09.01.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium konferenciát rendezett a gimnázium diákjai és Győr város érdeklődő közönsége számára "Czuczor Gergely, a tudós bencés tanár" címmel 2016. szeptember 1-jén Győrött, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében. (9022 Győr, Széchenyi tér 8.)

Pécsi Tudományegyetem
2016.08.22. - 2016.08.27.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Közgyűlésének határozata értelmében a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 2016. augusztus 22–27. között Pécsett került megrendezésre. A kongresszus fő témája: Kultúra- és tudományköziség – magyarságtudomány a 21. században

Magyarság Háza Deák terem
2016.06.30.

2016. Június 21-én és 30-án rendezett közös műhelykonferenciát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI), Diákra szabott anyanyelvi nevelés, a NAT az anyanyelvi nevelés nyelvstratégiai alapköve címmel.

Magyarság Háza Deák terem
2016.06.21.

2016. Június 21-én és 30-án rendezett közös műhelykonferenciát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI), Diákra szabott anyanyelvi nevelés, a NAT az anyanyelvi nevelés nyelvstratégiai alapköve címmel.

Debreceni Egyetemen
2015.11.28.

2016. Június 21-én és 30-án rendezett közös műhelykonferenciát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI), Diákra szabott anyanyelvi nevelés, a NAT az anyanyelvi nevelés nyelvstratégiai alapköve címmel.

Magyarok Háza Corvin terme
2015.11.13.

ÉRTJÜK EGYMÁST? címmel 2015. november 13-án tudós konferenciát tartottak autonómiáról és terminológiáról a Magyarság Háza Corvin termében.

Szabadka
2015.10.16.

„Anyanyelvi nevelés és nyelvi revitalizáció” címmel rendezett konferenciát a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és a Verbi Nyelvi Kutatóműhely a Magyar Nyelvstratégiai Intézet közreműködésével 2015. október 16-án, Szabadkán.

Balatonföldvár
2015.10.02. - 2015.10.03.

Diákra szabott anyanyelvi nevelés címmel műhelykonferenciát rendezett az OFI és a MANYSI 2015. október 2–3. között Balatonföldváron. A műhelymunka során korosztályonként az iskolai anyanyelvi nevelés elérendő céljait, illetve a magyar nyelvvel foglalkozó tantárgyak tananyagának, módszertanának, szemléletének hibáit, gyakorlati hiányosságait fogalmazták meg közösen a résztvevők.

Noszvaj, Síkfőkút
2015.10.01. - 2015.10.02.

Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja műhelytalálkozót szervezett október 1-jén és 2-án Síkfőkúton, a Debreceni Egyetem vendégházában. A találkozón mintegy 30 hazai és határon túli szakember vett részt. A program három nagyobb témakör köré szerveződött.

ELTE BTK Kari tanácsterem
2015.09.23.

Dr. Szathmári István tudós stratégiája az olyannyira időszerű, Kodály Zoltán megfogalmazta szentistváni politikai fordulatot ismételte meg a nyelvi stilisztikában: „Megérkeztünk az örök problémához: magyarság és európaiság szintézise, Szent Istvántól máig és örökké. Addig él a magyar, amíg meg tudja oldani.” (részlet Kodály Zoltán Visszatekintés c. írásából)

Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem
2015.09.17. - 2015.09.18.

A konferenciát a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép - európai Tanulmányok Kara, a Brünni Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara közösen szervezi.

Énlaka, Művelődési Ház
2015.09.11. - 2015.09.13.

Az Énlaka-konferenciák V. rendezvénye a székelység zenei és táncos kultúrájának történeti mélységében való megismertetését tűzte ki célul. A 2015. szeptember 11-13-ig tartó konferencia előadói az eddigi kutatások eredményeit összegezték, valamint irányt szabtak az eljövendő tudományos és művészeti tevékenységnek.

Magyarság Háza
2015.08.30.

„… aki szerette az embereket” címmel emlékkonferenciát rendeztünk dr. Szende Tamás nyelvészprofesszor, az MTA Nyelvtudományi Intézete nyugalmazott tudományos tanácsadója, a PPKE BTK nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, a Nyelvstratégiai Intézet külső tanácsadója tiszteletére.

Csángó Néprajzi Múzeum
2015.08.04.

A rendezvényt a Communitas Alapítvány (Kolozsvár) támogatta, együttműködő partner a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (Budapest) és a Csángó Néprajzi Múzeum (Zabola).

Debreceni Nyári Egyetem
2015.08.03.

A Debreceni Nyári Egyetem örömmel hirdeti meg a Külföldön Élő és Dolgozó Nem Magyar Anyanyelvű Magyartanárok valamint Külföldön Tartósan Magyar Nyelvet és Kultúrát Tanítók (NeMaMaT) IV. Nemzetközi Konferenciáját, amelyet 2015. augusztus 3. és 5. között rendeznek meg Debrecenben.

Miniszterelnökség
2015.06.26.

Az internetről szóló nemzeti konzultáció következő szakmai konferenciáját az Internetről Szóló Nemzeti Konzultáció Titkársága és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet közösen rendezi.