Helyszín:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Buda Béla terme (díszterem)
Cím:
1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet
Dátum:
2016.09.28.
Szervezők:
ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Magyar Nyelvtudományi Társaság
Meghívó:
 

A szimpózium a névtan, az identitáskutatás és a terminológia kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, az érintett tudományterületek és az érdekelt szakmák képviselőinek bevonásával. Célunk a diszciplínák érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges vizsgálati területekről és irányzatokról.

Program:

 • 13:00-13:10 Megnyitó: Bölcskei Andrea (KRE)

Előadások:

 • 13:10-13:30 Kontra Miklós (KRE): Megjegyzések kétnyelvű magyarok személyneveiről és helyneveiről
 • 13:30-13.50 Vargha András (KRE) - Borbély Anna (MTA): Új klasszifikációs módszerek alkalmazása  a kétnyelvűség és az identitás kutatásában
 • 13:50-14.10 Fábri Anna (ELTE): Sörházi "ki kicsoda" - Név és státusz Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében
 • 14:10-14:30 Kurcz Ádám (MANYSI): Identitásváltoz(tat)ás - névváltoztatás Gion Nándor prózájában
 • 14:30-14:50 Hozzászólások, vita
 • 14:50-15:20 Szünet

Előadások:

 • 15:20-15:40 Győrffy Erzsébet (DE): Helynév és identitás
 • 15:40-16:00 Fóris Ágota (KRE): Terminus, név, identitás
 • 16:00-16:20 Megyeri Nóra (IM): A gyermek névviselésének családjogi alapjai
 • 16:20-16:40 Hozzászólások, vita
 • 16:40-16:50 Zárszó: Slíz Mariann (ELTE)

A rendezvényre vonatkozó bővebb információ a következő honlapon található: http://www.kre.hu/nyelveszet

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.