Helyszín:
Pécsi Tudományegyetem
Cím:
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Dátum:
2017.08.30. - 2017.09.01.
Szervezők:
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (PTE NYDI), Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (PTE DOK)
Moderátor:
Nádor Orsolya és Szoták Szilvia
Meghívó:

A szekciót Nádor Orsolya habilitált egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem) és Szoták Szilvia, a MANYSI főtanácsadója vezeti. A kongresszuson intézetünket Szoták Szilvia, Eőry Vilma, Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szekrényesné Rádi Éva és Katona József Álmos képviseli előadással.

A magyaroktatás kihívásai a 21. században című workshop programja: 

A délelőtti workshopot vezeti: Nádor Orsolya

  • 10.45–11.15 Szoták Szilvia: Az anyanyelvoktatás kihívásai a diaszpórában
  • 11.15–11.45 Nádor Orsolya: A származásnyelv és az anyanyelv aszimmetriái
  • 11.45–12.15 Eőry Vilma: Fogalmak, fogalmi rendszerek a közoktatás tankönyveiben

SZÜNET

A délutáni workshopot vezeti: Szoták Szilvia

  • 13.30–14.00 Katona József Álmos: Aránytalan nyelvhasználat az idegen nyelvi órákon
  • 14.00–14.30 Hegedűs Rita: Az anyanyelvi nevelés jelenségalapú megközelítése