Helyszín:
Budapest
Dátum:
2014.11.26.

Az Európai Unió Fordítási Főigazgatósága néhány éve Clear Writing (Érthető fogalmazás) címmel mozgalmat indított, melynek célja, hogy az uniós országok jogszabályai és egyéb hivatalos iratai minden tagország nyelvén pontosan és érthetően legyenek megfogalmazva. E nemes törekvést szívesen mutatják be az unió tagországaiban, hogy mozgalmuk ne csak az uniós jogszabályok és rendeletek szövegének megfogalmazóira és fordítóira terjedjen ki, hanem a tagországok belső jogalkotásának szakembereire is. 2014 őszén Budapesten is ismertették mozgalmuk célját és eredményeit egy konferencián, melynek magyarul „Jogalkotás érthetően – A pontos fogalmazás művészete” volt a címe, és amelyet intézetünk az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával közösen rendezett. A magyar jogászokat és fordítási szakembereket is bevonó konferencián elhangzott előadások azt a kérdéskört boncolgatták, hogyan lehetne a jogi nyelvben a köznyelvi érthetőséget megközelíteni.

A konferencia előadásszövegeinek kötetben és honlapunkon való közzétételét is tervezzük.

Galéria