Intézetünk 2018 májusában kerekasztal-beszélgetést tartott néhány magyar nyelvű, határon kívüli rádióadó szerkesztőivel. Ezen Tóth Attila igazgató úr felkínálta a résztvevőknek a Magyar Nyelvstratégiai Intézettel való együttműködés lehetőségét. Ezzel eddig a Szabadkai Rádió (Pannon RTV) szerkesztősége élt, így együttműködési szerződés keretén belül a szabadkaiak tudósítói helyet létesíthettek a magyar nyelvterület legdélibb pontján, egy magyar nyelvi szigeten, Székelykevén.

Székelykeve Belgráddal van egy vonalban, lakosságának ősei bukovinai székelyek, nyelvhasználatukban mindmáig őrzik a bukovinai székely nyelvjárás jó néhány jellegzetességét. A településre azonban nyelvsziget volta miatt hatalmas idegen nyelvi nyomás nehezedik. A Szabadkai Rádió székelykevi tudósítói helye igen fontos kapocs lehet, mely Székelykevét továbbra is a magyar nyelvközösséghez köti, és segíthet megőrizni a magyar nyelvközösség részeként.

A kép forrása: ertektar.rs