A Magyar Nyelvstratégiai Intézet könyvjutalmak és nyomtatási költségek fedezésével támogatta a Körösfői Kós Károly Iskolát.

A megszorult helyzetben levő, Erdélyben található Körösfői Kós Károly Iskola támogatása révén a júniusi tanévzárás alkalmával több mint 50 szépirodalmi kiadványt vehettek át az iskola diákjai. Ezen túl iskolaújságuk kinyomtatása is megvalósulhatott több mint 150-150 példányban. A támogatás, és az ez által lehetővé vált újságkiadás létfontosságát az iskola egyik magyartanára a következőképp fogalmazta meg: „Iskolaközösségünket, nyelvi összetartozásunkat, lelki-szellemi eggyüvétartozásunkat erősíti intézményünk negyedévente megjelenő újsága... Ennél többre egy kisebbségben élő iskolás gyermeknek talán nincs is szüksége, minthogy megélje saját álmait, kifejezhesse anyanyelvén képzeletében élő gondolatait, vágyait magyar szavakba öntse.”