Az Országgyűlés 2015-ben – az Alaptörvényben foglalt felelősségvállalással összhangban – november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapját a magyar szórvány napjává nyilvánította. Az emléknap célja, hogy a kormány felhívja a figyelmet a Kárpát-medencében élő szórványmagyarság helyzetére, s egyben támogassa szülőföldön maradásukat, nyelvük, kultúrájuk és identitásuk megőrzését.

A szórvány egy nyelvsziget, nyelvjárássziget, amely gazdasági, kulturális, szociális és nyelvi kapcsolatban él az őt körülvevő többségi csoporttal (vagy a városokban a többségi csoport között), és ez folyamatosan hatással van rá. Az anyaországon kívül minden szomszédos országban él szórványmagyarság, amely szétszórtsága miatt különösen ki van szolgáltatva az asszimilációs folyamatoknak és a nyelvcserének.

Mivel nyelvünk megőrzésének segítése a határon innen és kiváltképp a határon túl (így az említett szórványokban is) a Magyar Nyelvstratégiai Intézet kiemelt céljai, feladatai közé tartozik, ezért Intézetünk közvetett és közvetlen módon is igyekszik támogatni a szórványmagyarságot, és ajánlja minden magyar figyelmébe a november 15-ei programokat.