2018. április 13-án, péntek délután 3 órakor mutatták be A moldvai magyar tájnyelv szótárának I/2 és II. kötetét az MTA Könyvtár és Információs Központ II. emeleti konferenciatermében.

E háromkötetes mű jelentőségét legalább három szempontból nézve kell méltatni.

Tudománytörténeti jelentősége, hogy számos nagy előd által megkezdett és folyatott munkát sikerült végül befejeznie. Az elődök munkáját nehezítette az anyag nagysága, a korabeli szövegfeldolgozás technikai nehézkessége, a kutatók anyagi lehetőségeinek szűkössége és a román közigazgatás gyakran hátráltató magatartása.

Gyakorlati jelentősége, hogy jól használhatják mindazok a kutatók, akik ennek a fölöttébb veszélyeztetett, elszórványosodó, magyar nyelvi (és nemzeti) tudatát javarészt egyre inkább elvesztő magyar nyelvű közösségnek a műveltségét akarják feltérképezni.Kiterjesztheti a moldvai nyelvváltozatot kutatók körét azokra is, akiknek a romántudásuk egyébként nem lenne elégséges ahhoz, hogy a moldvai földrajzi és kulturális terepen biztonságosan mozogjanak.Erősítheti a moldvai származású, önmagát magyarnak tartó értelmiségnek a saját közösségéhez és a magyar nemzethez való tartozását.

Nyelvstratégiai jelentősége: „Attól lehet tartani, hogy ez a szótár egy eltűnő magyar nyelvváltozat szókincsét örökíti meg” – írja szerkesztője, Péntek János a könyv fülszövegében. Amíg végképp el nem dől az, hogy a moldvai magyarság teljes egészében beleolvad-e a románságba, addig reménykedhetünk abban, hogy ennek a népcsoportnak legalább egy részét sikerülhet megőrizni a magyarság számára. Már csak ezért is felbecsülhetetlen ennek a tájszótárnak nyelvstratégiai jelentősége. Természetes, hogy a Magyar Nyelvstratégiai Intézet is szorgalmazta és támogatta a megjelentetését.