A szükségesnél is több aláírás gyűlt össze a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az  európai sokszínűségért” európai polgári kezdeményezés keretében.

1.2 milliót is meghaladja azok száma, akik aláírásukkal támogatták a „MinoritySafepack” kezdeményezést, amelynek egyik fő célja, hogy uniós szinten is biztosítsa az Európában őshonos kisebbségek, így a határon túl élő magyarok nyelvi jogait. Magyarországról az összes aláírás mintegy fele (569.813), Romániából pedig az összes aláírás negyede (303.695) érkezett be a kezdeményezés hivatalos honlapja szerint. 

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet örömmel fogadta a „MinoritySafepack” sikerességének hírét. Ezzel az unió állampolgárai megtették az első és legfontosabb lépést az őshonos kisebbségek védelmében. Köszönet érte minden támogatónak. Remélhetőleg a további fejlemények sikeréről is beszámolhatunk a későbbiekben.