2018. február 13-án, kedden, 87 éves korában elhunyt Wacha Imre nyelvész, beszédtanár, a magyar tudományos élet kiemelkedő alakja.


Wacha Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tagjaként, számos tudományos munkában vett részt, így szótárak és kézikönyvek szerkesztésében. Emellett közel 20 önálló (vagy társszerzős) könyve és majdnem 260 tudományos cikke, tanulmánya jelent meg. Tevékenységét több díjjal is elismerték: 2014-ben életműdíjat kapott az MTVA-tól, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetés ítélték oda neki, 2017-ben pedig Arany Kazinczy-díjat vehetett át az Anyanyelvápolók Szövetségétől.

De nem csak tudományos körökben volt ismert Wacha Imre, hiszen 1964 óta a közmédiában dolgozókat tanította beszédtechnikai óráin az értelmes, tiszta, szép magyar kiejtésre. Fáradhatatlanságának, a magyar nyelv iránti szenvedélyes szeretetének bizonyítéka az is, hogy nyugdíjas éveiben is aktívan részt vett könyvek írásában, szerkesztésében, tudományos műhelyeken és kerekasztalokon, mint például Intézetünk média-kerekasztalain.

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet minden munkatársa őszinte részvétét fejezi ki. Isten nyugosztalja Wacha Imre Tanár Urat!

Letölthető anyagok

Gyászjelentés