2017 júliusában megjelent a Magyar Jogi Nyelv című szakfolyóirat, melynek célja a jogi szaknyelv közérthetőbbé tétele.

A szerkesztők ezt a következőképp fogalmazzák meg: "Mindenkinek értenie kell a jog nyelvét, akire a törvények vonatkoznak, s mindenkinek meg kell tudnia szólalni ezen a nyelven, akinek dolga van a joggal – a jogászok dolga viszont az, hogy ezt lehetségessé tegyék, a joghoz való hozzáférést a nyelv terén is biztosítsák." Ez a törekvés egybeesik az európai uniós Clear Writing-mozgalom célkitűzéseivel is (utóbbiakról részletesebben A pontos fogalmazás művészete c. konferenciakötetben olvashatnak itt).

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet nagy várakozással tekint az új szakmai-közéleti orgánumra, hiszen nyelvstratégiai kérdésnek tekinti a szaknyelvek fejlesztését, terminológiájuk egységesítését, magyar-magyar szaknyelvi adatbázisok létrehozását, amelyek, megvalósulásuk esetén, az egyes szakmai területek fejlődését, áttekinthetőségét, a közérthetőség ügyét szolgálnák.