A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2017. október 12-én 14 órától 17 óráig tartja meg a sorrendben 2. médiakerekasztal-beszélgetését az Intézet Nádor utcai székhelyén.

Előzményként megemlítendő a 2017. június 29-én rendezett 1. média-kerekasztal, amelynek témája általánosan a média, közelebbről a hangzó média nyelvhasználata volt. A mostani alkalmat A rádió és televízió munkatársainak nyelvhasználatáról és a vele kapcsolatos szükséges és lehetséges teendőknek szenteljük. Ezt követi decemberben a médiában megjelenő ismeretterjesztő és játékfilmek szinkronszövegeinek, valamit nyelvi műsorainak megbeszélése, majd 2018 elején az írott média nyelvhasználatának elemzése, a teendők megfogalmazása. Minderre azért van szükség, mert a média – az internet mellett – nagy hatással van a nézők-hallgatók nyelvhasználatára, különösen beszédére. Mintaszerepe miatt tehát nyelvstratégiailag fontos a bennük elhangzó beszéd igényszintje, minősége.