A Czuczor Gergely-ünnepségsorozat megkoronázásaként Pozsgai Zsolt Szabadonczok címet viselő kisjátékfilmjét és Buglya Sándor: Körülvesznek dalok, versek című dokumentumfilmjét mutatták be a Művészetek Palotájában 2016. december 8-án este.
2016. november 23-án bemutatkozó konferenciát tartottak a Manysi munkatársai az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának meghívására Egerben A magyar tudomány ünnepe alkalmából.
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet 2016. november 14-én a Magyarság Háza Deák-termében megtartotta Tanácsadó Testületének szokásos második félévi ülését.
„Az anyanyelv megőrzésének lehetőségei a magyar nyelvterület peremén” címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat, a Glotta Nyelvi Intézet és az eszéki Strossmayer Tudományegyetem, 2016. október 21-én Eszéken.
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet kiadásában jelent meg a Jogalkotás érthetően – A pontos fogalmazás művészete (Clear Writing) című kötet, melyet 2016. október 11-én mutatott be a Magyar Nyelvstratégiai Intézet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kötet alapja a 2014-ben, az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságával közösen szervezett konferencia volt.
2016.09.28-án Névtan és terminológia 5: Név és identitás címmel szimpóziumot rendez a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar NYelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa.
Czuczor Gergely-emlékkonferenciát szervezett 2016. szeptember 9-én, a polihisztor bencés tanár halálának 150. évfordulóján a Magyar Nyelvstratégiai Intézet az MTA könyvtárában.
Az EMMI Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, a MANYSI, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a NÖRI, valamint a Veritas képviselői megkoszorúzták Czuczor Gergely sírját 2016. szeptember 8-án.
A MANYSI és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium konferenciát rendezett szeptember 1-jén "Czuczor Gergely, a tudós tanár" címmel a gimnázium dísztermében.
Nyáron is folytatódott a Czuczor Gergely-ünnepségsorozat. 2016.06.27-07.02. Czuczor Gergely-kerékpáros emléktúra a Felvidéken
2016. 06.21-én és 30-án folytatódott "A NAT az anyanyelvi nevelés nyelvstratégiai alapköve" című konzultáció
Czuczor Gergely-tanulmányút a Felvidéken 2016.06.11.
Tanácsadó Testületi ülés 2016.06.10.
2016. március 15-én a Magyar Nyelvstratégiai Intézet és a győri Czuczor Gergely Gimnázium tanárai és tanulói, valamint diplomaták megkoszorúzták a kufsteini egykori várbörtönben a Czuczor Gergely emlékszobát
A veszélyeztetett nyelvek helyzete és jövője című előadás a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Intézetének és Neveléstudományi Szakkollégiumában
A Magyar Nyelv Napja alkalmából "Értjük egymást?" Tudós konferencia autonómiáról és terminológiáról
„Anyanyelvi nevelés és nyelvi revitalizáció” címmel rendezett konferenciát a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és a Verbi Nyelvi Kutatóműhely a Magyar Nyelvstratégiai Intézet közreműködésével 2015. október 16-án, Szabadkán.
„Nyelvben, népben való utazás” címmel Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából 2015. november 24-én, kedden 9:30-kor koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a Nemzeti Örökség Intézete és a Lőrincze család a híres nyelvész Farkasréti temetőben lévő sírjánál.
Felsőőrön három nyelven: németül, magyarul és horvátul olvastak fel meséket 2015. november 7-én a Gazdasági Vásárcsarnok egyik termében a nagyközönség számára.
Lőrincze Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából 2015. november 24-én Szentgálon, Lőrincze Lajos szülőfalujában felavatták a nyelvész portrészobrát a róla elnevezett Lőrincze Lajos Általános Iskola előtti téren.
„A magyar tudományosság Szlovákiában” címmel tartotta harmadik közgyűlését és első tudományos konferenciáját a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács.
„A magyar mint idegen nyelv napja” címmel tartottak konferenciát a Debreceni Egyetemen 2015. november 28-án.
Diákra szabott nyelvtan című konferencia, Balatonföldvár
Tanácskozás a magyar mint idegen nyelv szak jövőjéről
Nemzetstratégiai és nemzetpolitikai tanácskozás Veszprémben
Az internet nyelvváltozatai konferencia
A stílus kérdései a nyelv- és nemzetstratégiában. Konferencia a 90 éves Szathmári István professzor tiszteletére
Államtitkári köszöntő a MID jövőjéről szóló konferencián
Nyelv-és névtörténeti műhelytalálkozó, Síkfőkút
Jogalkotás érthetően konferencia
Anyanyelvünk konferencia, Zabola
Polgári nevelés - digitális oktatás konferencia
Az igazgató egy volt tanítványával
Anyanyelvünk konferencia, Zabola
Sokszínű nyelvészet konferencia, Lendva
Tanácskozás a magyar mint idegen nyelv szak jövőjéről
Polgári nevelés - digitális oktatás konferencia
Polgári nevelés - digitális oktatás konferencia
A stílus kérdései a nyelv- és nemzetstratégiában. Konferencia a 90 éves Szathmári István professzor tiszteletére
Előadás Quintilianus Szónoklattanáról
Diákra szabott nyelvtan című konferencia, Balatonföldvár
Sokszínű nyelvészet konferencia, Lendva
A stílus kérdései a nyelv- és nemzetstratégiában. Konferencia a 90 éves Szathmári István professzor tiszteletére
Előadás a magyar nyelvről a paderborni Európa-héten
Emlékkonferencia dr. Szende Tamás tiszteletére
Sajtótájékoztató az internetről szóló konferencia után
Polgári nevelés - digitális oktatás konferencia
Jogalkotás érthetően konferencia
Matematikaóra
Tanácskozás a magyar mint idegen nyelv szak jövőjéről
Sokszínű nyelvészet konferencia, Lendva

Köszöntő

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) munkatársai üdvözlik a látogatókat: minden magyarul beszélőt szerte a nagyvilágban.

Anyanyelvünk az élet minden területén elkísér bennünket. Nemcsak beszélgetünk, vásárolunk vagy ügyeket intézünk, de tanulni, művelődni is tudunk általa. Természetesnek vesszük, mint a levegőt, amelyet belélegzünk, s amelynek értékét csak akkor tapasztaljuk meg, amikor fogytán van.

A magyar nyelv Magyarországon közel 10 millió állampolgár anyanyelve, s a környező országokban, valamint a diaszpórában élő beszélőinek a száma is legalább 3 millióra tehető. A nyelv ügye a magyarság számára – sajátos földrajzi helyzete és történelme folytán is – létkérdés. A nyelv, azon túl, hogy beszélői számára a kultúra elsődleges hordozója és közvetítője, az önazonosság kifejezésében és megélésében is pótolhatatlan szerepe van. Ebből származik értéke, amit az Európai Unió is elismer azáltal, hogy a tagállamok nyelveit egymással egyenrangúaknak fogadja el.

A magyar nyelv a magyar kultúra hordozója, mégis egészen mást jelent Pozsonyban, Kolozsvárott, Munkácson vagy Sydneyben, mint Budapesten. A gazdasági és politikai változások következményeként a Kárpát-medencében a magyar nyelv napjainkban egyszerre nyolc országban változik, de Magyarország kivételével egyikben sincs azonos státusza az államnyelvvel, s nincs ez másként a Nyugat-Európában és a tengeren túl élő emigráns közösségekben sem, ahol a magyar nyelv használata informális nyelvi színterekre szorult vissza.

A világ jelenlegi 5-6 ezer nyelvéből kéthetente kihal egy. Ezzel szegényedik az emberiség gondolkodásmódja, világlátása. Különféle becslések szerint száz év múlva alig 50-250 nyelv marad talpon, jószerivel mind olyanok, amelyek valamely ország államnyelvei. A magyar államnyelv. Európában, mióta földrészünk politikai kontinensnek számít, mindig beszéltek magyarul. Az évszázadok során a magyar társadalom úgy modernizálta nyelvünket, hogy ma sem jelent gondot bármiről magyarul beszélni. Ám a jelenlegi, felgyorsult technikai, tudományos, társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális változásokban a régebbi koroknál is nagyobb szükség van az egyének és a különféle csoportok között a világos, hatékony, meggyőző írásos és élőbeszédbeli érintkezésre.  Az újabb és újabb és túlzó kihívásoknak azonban nem mindig tud megfelelni sem a gondolkodásunk, sem a mégoly folytonosan változó nyelvünk sem.

Minden társadalomnak volt valamiféle nyelvstratégiája a történelem folyamán, több európai országban pedig jelenleg is működik az adott ország nyelvstratégiájával foglalkozó intézmény. Miután több mint ötven magyar nyelvész indítványozta hasonló magyar intézmény felállítását, a kormány 2014. március 4-én döntött a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról (55/2014./III. 4./ Korm. rendelet). Az alapításról szóló kormányrendeletben az olvasható, hogy az intézet a Miniszterelnökség irányításával működő kormányhivatal. Célja az átfogó, hosszú távú, tudatos tervezés, a magyar nyelvvel kapcsolatos politikai döntések tudományos megalapozása, hogy a magyar nyelv az anyaországban, a Kárpát-medencei közösségekben és a távoli szórványban egyaránt éltető közegként működhessen. Az intézet feladata a magyar nyelvvel kapcsolatos stratégiai kérdések kidolgozása, a magyar nyelv tekintélyének emelése, a kulturális nemzet egységének megerősítése. Ennek a feladatnak úgy tesz eleget, hogy együttműködik szakmai és tudományos műhelyekkel, mert a magyar nyelv hagyományainak őrzése, helyzete és jövője közös ügyünk, mindannyiunk feladata: a szakmáé, a döntéshozóké és az anyanyelvi beszélőké is.

Bár a Magyar Nyelvstratégiai Intézet feladata ellátása során sokrétű tevékenységet folytat – többek között szakvéleményeket készít, konferenciákat rendez, kapcsolatokat épít és tart fenn a szakma és a tudomány meghatározó szervezeteivel és fórumaival –, működése mégsem látványos: alig szerepel a médiában, nemigen hallatja a hangját. Nem véletlenül, hiszen nem is ezért jött létre, hanem azért, hogy a kormány tanácsadó testülete legyen a nyelvi, nyelvpolitikai kérdésekben. Így munkájának eredményességét sem nyilatkozatokban szeretné mérni: azt a magyar nyelvnek, illetve a magyarul beszélők közösségének a megmaradása és gyarapodása, tekintélyének emelkedése fogja visszaigazolni.

2015. június 2.
Bencze Lóránt
igazgató

 

Bencze Lóránt professzor úrral hosszabb interjú a MANYSI-ról az alábbi linken hallgatható meg a Katolikus Rádió hangarchívumában: http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2015&mho=12&mnap=08&mora=22&mperc=34